jurnal

Jurnal bahasa dan rakan-semula diterbitkan oleh IIAR, Skies Pendidikan disenaraikan seperti berikut. sila, ikut arahan di bawah untuk mengakses pelbagai laman web bahasa berbilang bahasa untuk setiap jurnal :

Access to multilingual journal websites

  • Pilih Bahasa Bahasa dari kitab down menu terjemahan pada bar sebelah kanan
  • Klik jurnal kepentingan dari jurnal menyenaraikan bawah. The click will take you to the English Language page of the journal website
  • Pilih bahasa rasmi anda dari kitab down menu terjemahan pada bar sebelah kanan.

Penyelidikan gunaan Jurnal Bioteknologi (ARJB)

Penyelidikan gunaan Journal Kejuruteraan Alam Sekitar (ARJEE)

Penyelidikan gunaan Jurnal Sistem Maklumat Geografi (ARJGIS)

Penyelidikan gunaan Jurnal Sains dan Teknologi (ARJST)

Penyelidikan gunaan Journal Pembangunan Lestari (ARJSD)

Penyelidikan gunaan Jurnal Kemanusiaan dan Sains Sosial (ARJHSS)