mengenai

Vision
Skies Pendidikan hendaklah menjadi institusi pengajian tinggi bertaraf dunia yang terlibat dalam latihan permintaan didorong dan gunaan penyelidikan disasarkan kepada output untuk meningkatkan kualiti hidup, untuk meningkatkan proses industri dan produk dan / atau untuk menyelesaikan masalah sosio-ekonomi dengan itu menyediakan rezeki dan keselesaan kepada umat manusia dan memastikan pembangunan lestari di peringkat global.

Mission
Untuk memajukan perbatasan penyelidikan gunaan melalui pengetahuan mencari dan berkongsi pendekatan untuk memenuhi keperluan umat manusia, masyarakat, industri dan dunia amnya

objektif
Dalam kalangan yang lain, objektif untuk pertubuhan ini ditubuhkan adalah:

  • Untuk menjalankan perniagaan menyediakan pendidikan berkualiti melalui penubuhan institusi di semua peringkat pendidikan dengan membawa inovasi kepada sistem pendidikan dan memastikan aktiviti-aktiviti penyelidikan yang permintaan dan gunaan didorong digalakkan
  • Untuk melaksanakan dan menjalankan penyelidikan dan menyebarkan hasil penyelidikan melalui seminar, bengkel, latihan, dan format elektronik dan saluran lain untuk faedah umat manusia dan masyarakat pada umumnya
  • Untuk menjalankan perniagaan menganjurkan seminar ilmiah, bengkel, latihan dan persidangan yang hendaklah membantu dalam membincangkan hasil penyelidikan di kalangan profesional dan menyebarkan penemuan itu
  • Untuk menjalankan penerbitan jurnal pendidikan dan ilmiah rakan-semula melalui saluran elektronik, media internet dan cetak