pusat-pusat

Pusat-pusat kecemerlangan yang ditubuhkan oleh Skies pendidikan adalah:

Pusat Keusahawanan
Pusat Pendidikan Berterusan